Vyberte stranu

Faktúra

15/03/2017

201706

MVDr. Michal Belák

Faktúra

15/03/2017

82170203

Agra Invest, a.s.

Faktúra

22/03/2017

234703655

INMEDIA, spol. s r.o.

Faktúra

15/03/2017

171008

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

15/03/2017

6820896014

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

9/2017/TP/O/M

08/03/2017

Ing. Milan Janek - Agrokontakt

Faktúra

14/03/2017

9001008219

Slovenská pošta, a.s.

Faktúra

14/03/2017

417000373

Unipharma Bojnice

Faktúra

14/03/2017

1136768

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

14/03/2017

20170002

BEPOL, s.r.o.

13/2017/TP/O/T

07/03/2017

Monet&Partner, s.r.o.