Vyberte stranu

Faktúra

18/05/2017

3170181

Marian Ďurina DERKO Prievidza

22/2016/TP/O/T

16/05/2017

Monet&Partner, s.r.o.

23/2017/TP/O/T

18/05/2017

Kontakt Koš s.r.o.

1B/2017/R/O/zk

17/05/2017

STOBER spol. s r.o., M.R.Štefánika 306/ 61, 972 23 Dolné Vestenice

5C/2017/R/O/zk

17/05/2017

CBA Slovakia a.s., Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Faktúra

16/05/2017

9/2017

Stanislav Veľký

Faktúra

16/05/2017

117050373

Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.

Faktúra

16/05/2017

4142000976

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Faktúra

16/05/2017

171044

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

16/05/2017

2017100

Peter Kollár - Stolárstvo

Faktúra

16/05/2017

11361656

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

16/05/2017

20170063

VO SK, a.s.