Vyberte stranu

64/2020/TP/O/P

31/08/2020

UNIMAT spol.s.r.o.

18/2020/EO/O

10/09/2020

BOZPO, s.r.o

Faktúra

11/09/2020

9651436122

Stredoslovenská energetika, a.s.

Faktúra

11/09/2020

9651614125

Stredoslovenská energetika, a.s.

Faktúra

11/09/2020

6002001745

VÚB, a.s.

Faktúra

11/09/2020

6002001746

VÚB, a.s.

Faktúra

11/09/2020

6002001744

VÚB, a.s.

Faktúra

11/09/2020

30200829

HBP Security, s.r.o.

63/2020/TP/O/P

04/09/2020

CALSERVIS SK s.r.o.

62/2020/TP/O/P

02/09/2020

Marián Páleš - KROVSTAV

61/2020/TP/O/P

26/08/2020

AUTONOVA P°K

Faktúra

10/09/2020

11411781

Union Poisťovňa, a.s.