Vyberte stranu

55/2020/TP/O/P

12/08/2020

VODOSTAV CHUDÝ

54/2020/TP/O/P

12/08/2020

Uhoľné sklady, a.s.

53/2020/TP/O/P

06/08/2020

Ladislav Vasko SKLONA

8/2020/OIA/PM/P/O

18/08/2020

Ing. Ingrid Blahová

7/2020/OIA/PM/P/O

18/08/2020

Ing. Ingrid Blahová

52/2020/TP/O/P

22/07/2020

Ematech s.r.o.

17/2020/EO/O

18/08/2020

Centrum účelových zariadení

Faktúra

18/08/2020

20200079

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.

Faktúra

18/08/2020

234010641

INMEDIA, spol. s r.o.

Faktúra

18/08/2020

200100666

abiX SK, s.r.o.

Faktúra

18/08/2020

2003183

PAM fruit s.r.o.

Faktúra

18/08/2020

8400035548

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.