Vyberte stranu

17/2019/EO/O

04/04/2019

Pavol Struhár - RPKT

12/2019/UR/PM/P/O

13/05/2019

Ing. Pavel Dobrotka Ingman

9/2019/N/O

13/05/2019

Pavel Svitok - SDI CERTUS

7/2019/N/O

07/05/2019

AUTOCONT s.r.o

Faktúra

13/05/2019

4217013005

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Faktúra

13/05/2019

191011

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

13/05/2019

11382517

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

13/05/2019

3600065224

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

13/05/2019

9001215171

Slovenská pošta, a.s.

Faktúra

13/05/2019

20190287

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra

13/05/2019

22100401

Mesto Bojnice

Faktúra

13/05/2019

22100401

Mesto Bojnice