Vyberte stranu

Faktúra

09/03/2022

20220172

IGAPD s.r.o.

Faktúra

09/03/2022

220004

AUTONOVA P and K s.r.o.

Faktúra

09/03/2022

8920989845 PREPLATOK

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Faktúra

08/03/2022

2022032

Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s.r.o.

Faktúra

08/03/2022

OF/22101993

VAS s.r.o.

Faktúra

08/03/2022

8301619649

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

08/03/2022

8301641352

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

08/03/2022

8301641364

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

08/03/2022

2221046678

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

08/03/2022

2221047512

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

08/03/2022

2221047738

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Kúpna zmluva

08/03/2022

4/2022/VZ/Z

Milan Šimko