Vyberte stranu

Faktúra

24/01/2022

2200592

Turpek, s.r.o.

Faktúra

24/01/2022

4/2022

Stanislav Veľký

Faktúra

24/01/2022

442003758

Ticket Service, s.r.o.

Faktúra

24/01/2022

92201405

Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Faktúra

24/01/2022

322000022

SOFTIP, a.s.

Faktúra

24/01/2022

9381050009

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Faktúra

21/01/2022

8018595160

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Kúpna zmluva

21/01/2022

1/2022/VZ/Z

Marián Bátora

Faktúra

21/01/2022

0001168565

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Faktúra

21/01/2022

0001168571

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Faktúra

21/01/2022

234201119

INMEDIA, spol. s r.o.

Faktúra

21/01/2022

234200800

INMEDIA, spol. s r.o.