CBA Slovakia a.s. – O5B1/207/17/R/O/zk

Dátum vytvorenia obj.:
23/02/2017
Dátum zverejnenia obj.:
23/02/2017
Číslo objednávky:
5B1/207/17/R/O/zk
Dodávateľ:
CBA Slovakia a.s., Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Adresa:
Predajňa: Bojnická 55
IČO:
36620319
Suma €:
7.20 €
Predmet objednávky:
Dodanie tovaru - Min. voda
Zverejnil: