Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/05/2017
22/05/2017
6B/2017/R/O/zk
CERTUS P. SVITOK - SDI
Hviezdoslavova 7
971 01 Prievidza
33608661
200.00
Dodanie tovaru - spotrebný kancelársky tovar
Zuzana Kozáková