Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/11/2021
26/11/2021
29/2021/EO/O
BOZPO, s.r.o
Ciglianska cesta 3C
Prievidza 971 01
36332151
250
meranie fyzickej záťaže- pracovná pozícia chovateľ zvierat
Tatiana Bahulová