Energetický audit

Dátum vytvorenia obj.:
10/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
19/03/2017
Číslo objednávky:
6/2017/UR/O/P
Dodávateľ:
SIEA
Adresa:
Rudlovská cesta 53
IČO:
00002801
Suma €:
800 €
Predmet objednávky:
Energetický audit - Technicko hospodárska budova
Zverejnil: