Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/03/2017
19/03/2017
6/2017/UR/O/P
SIEA
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
00002801
800
Energetický audit - Technicko hospodárska budova
Viera Madajová