Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/11/2015
13/11/2015
19/TK/2015
Geomap Prievidza
J. Kráľa 1713/1A
Prievidza
46896180
587.00
Geom. plán na parcelu 2926/1 a 2950/1 v k.ú. Bojnice
Zuzana Timkaničová