Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/08/2017
31/08/2017
9B/2017/R/O/zk
Igor Majdan - APKO - STOLÁRSKY MAJSTER
Bojnická cesta 1
971 01 Prievidza
34637486
23.33
Dodanie tovaru - spotrebný tovar - brúsny pás P40
Zuzana Kozáková