Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2018
10/01/2018
1A/2018/R/ČO/zk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
Zvolen 960 01
36019208
4.258
Dodanie tovaru - RD č. Z20179084_Z
Zuzana Kozáková