Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/04/2018
26/04/2018
1E/2018/R/ČO/zk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
Zvolen 960 01
36019208
17.517
Dodanie tovaru - RD č. Z20187630_Z
Zuzana Kozáková