Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/06/2017
30/06/2017
7E/2017/R/ČO/zk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
Zvolen 960 01
36019208
406.20
Dodanie tovaru - PR - Min. voda
Zuzana Kozáková