Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/06/2017
19/06/2017
7D/2017/R/ČO/zk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
Zvolen 960 01
36019208
30.858
Dodanie tovaru - neal. nápoje
Zuzana Kozáková