Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/09/2017
11/09/2017
25B/2017/R/O/zk
Katarína Gregušová in-Interiér
Horné Orešany 754
Horné Orešany 919 03
37274864
131.60
Dodanie tovaru - kancelárske vybavenie
Zuzana Kozáková