Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/07/2017
12/07/2017
18A/2017/R/O/zk
Marian Chromý AUTO - MIX
Matice slovenksej 18
971 01 Prievidza
33976902
0.00
Dodanie služby - oprava vozidla PD 338FG
Zuzana Kozáková