Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/05/2018
04/05/2018
18A/2018/R/O/zk
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Prevádzka: Ciglianska 1/A
971 01 Prievidza
36501891
836.917
Dodanie tovaru - záhradný tovar - umelý trávnik
Zuzana Kozáková