Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/11/2021
25/11/2021
7/2021/VZ/AD
Lesy SR, š.p.
Pri Železnici 52
Liptovksý Hrádok 03319
36038351
1151.11
náhradná výsadba
Andrej Duchoň