Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/04/2022
12/04/2022
09/2022/EO/O
EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4
851 01 Bratislava
36287229
157.50
Seminár- Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022- Dvojdňový seminár
Tatiana Bahulová