Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/03/2024
18/03/2024
33/2024/VZ/O
Poľovnícka spoločnosť ŽIAR
Mladých budovateľov 431/4
972 12 Nedožery Brezany
35655909
42
0
42
Jelenie mäso v koži
Marta Ovčiariková