Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/03/2024
26/03/2024
36/2024/VZ/O/Z201310522
INMEDIA , spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
36019208
1198.43
239.69
1438.12
Rôzne potravinárske výrobky
Marta Ovčiariková