Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/04/2024
15/04/2024
53/2024/VZ/O
PD Horná Nitra
Kukučínová 629
972 12 Nedožery Brezany
00201243
900
180
1080
seno lúčne
Marta Ovčiariková