Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/02/2024
29/02/2024
26/2024/VZ/O
PD Horná Nitra
Kukučínová 629
972 12 Nedožery Brezany
00201243
3050
610
3660
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu ( vývoz hnoja )
Marta Ovčiariková