Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/02/2019
15/03/2019
20/A/2019/VZ/O
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany
31562540
580
konfiškáty, kura pitvané kategórie VŽP
Marta Ovčiariková