Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/03/2019
04/04/2019
25/2019/VZ/O
AZET SERVICE s.r.o.
Záhradky 324/63
972 05 Sebedražie
36827509
1200
seno lúčne
Marta Ovčiariková