objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
04/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
12/04/2019
Číslo objednávky:
29/2019/VZ/O/11/2019/VZ/RZ
Dodávateľ:
Lesy SR, odštepný závod Topoľčianky štátny podnik
Adresa:
Parková 7
IČO:
36038350
Suma €:
1244.41 €
Predmet objednávky:
Krmivo- srnčie mäso
Zverejnil: