Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/04/2019
21/05/2019
36/2019/VZ/O
TOPHOLZ Plus drevovýroba
Družstevná 501
956 01 Krnča
36549738
489.6
drevitá štiepka
Marta Ovčiariková