Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/04/2019
21/05/2019
35/2019/VZ/O
Centrum rozvoja záhradníctva
Hornonitrianska 20
971 01 Prievidza
316105001
99.43
záhradnícke rastliny
Marta Ovčiariková