Objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
03/06/2019
Dátum zverejnenia obj.:
03/06/2019
Číslo objednávky:
29/A/2019/VZ/O/11/2019/RZ
Dodávateľ:
Lesy SR, odštepný závod Topoľčianky štátny podnik
Adresa:
Parková 7
IČO:
36038351
Suma €:
1252.57 €
Predmet objednávky:
Krmivo- srnčie mäso
Zverejnil: