Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/05/2019
05/06/2019
46/2019/VZ/O
MESSER Tatragas spol. s.r.o.
Chalúpková 9
819 44 Bratislava
685852
222.49
plyn oxid uhličitý, skvapalnený
Marta Ovčiariková