Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/08/2019
06/09/2019
48/2019/VZ/O
NANISTAV - veľ. s obalovým materiálom s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
32942931
323.1
pvc a mikroténové sáčky
Marta Ovčiariková