Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/10/2019
13/11/2019
46B/2019/VZ/O
MESSER Tatragas spol. s.r.o.
Chalúpková 9
819 44 Bratislava
00685852
175.69
plyn oxid uhličitý, skvapalnený
Marta Ovčiariková