Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/11/2019
28/11/2019
27F/2019/VZ/O
HAMACH s.r.o.
Agátová 744/1
971 01 Prievidza
36711705
160
Represívna dezinsekcia
Marta Ovčiariková