Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/11/2019
28/11/2019
56/2019/VZ/O
RYBHOS
Skačany 495
958 53 Skačany
36315133
377
Krmivo -plevelné ryby
Marta Ovčiariková