Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/02/2020
04/02/2020
14/2020/VZ/O
Elkoplast Slovakia s.r.o.
Štvrť SNP 155/72
914 51 Trenčianske Teplice
36851264
146.56
nádoby na biologický odpad
Marta Ovčiariková