Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/02/2020
03/03/2020
25/2020/VZ/O/6/2019/RD
MIKROP Slovensko s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
31717063
37.2
krmivo - sušené mlieko
Marta Ovčiariková