Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/02/2020
03/03/2020
21/2020/VZ/O
Poľnomarket, spol. s.r.o.
Šumavská 38, 820 60 Bratislava
820 60 Bratislava
31330673
362.5
Mulčovacia kôra
Marta Ovčiariková