Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/11/2016
16/12/2016
6/D/2016/VZ/O
Korako plus s.r.o.
Bielická 369
43959954
967.5
zrná obilnín, ovos, kukurica, jačmeň, pšenica
Marta Ovčiariková