Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2020
04/03/2020
5/2020/VZ/O
VEPOS spol. s.r.o.
Námstie SNP 25
972 71 Nováky
31610374
2893
Manipulácia vývoz veľko objemových kontajnerov
Marta Ovčiariková