objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
10/03/2020
Dátum zverejnenia obj.:
18/03/2020
Číslo objednávky:
41/2020/VZ/O
Dodávateľ:
FCC Slovensko
Adresa:
Bratislavská 18
IČO:
31318762
Suma €:
180 €
Predmet objednávky:
odvoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 18 02 02
Zverejnil: