Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/03/2020
18/03/2020
41/2020/VZ/O
FCC Slovensko
Bratislavská 18
900 51 Zohor
31318762
180
odvoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 18 02 02
Marta Ovčiariková