Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/03/2020
18/03/2020
38/2020/VZ/O
MIKROP Slovensko s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
31717063
1370.37
krmivo - špeciálne krmivo pre vtáky
Marta Ovčiariková