Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/03/2020
19/03/2020
45/2020/VZ/O
AGRO Pažiť s.r.o.
Pažiť 168
95 803 Partizánske
46474331
408
krmoviny -slama jačmenná
Marta Ovčiariková