objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
19/03/2020
Dátum zverejnenia obj.:
01/04/2020
Číslo objednávky:
47/2020/VZ/O
Dodávateľ:
INMEDIA, spol
Adresa:
Námestie SNP 11
IČO:
36019208
Suma €:
599.33 €
Predmet objednávky:
Krmivo - rôzne potravinárske výrobky
Zverejnil: