Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/04/2020
14/04/2020
58/2020/VZ/O
Národné poľ. a potravinové centrum a.s
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
42337402
202.5
krmivo - králiky
Marta Ovčiariková