objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
17/04/2020
Dátum zverejnenia obj.:
07/05/2020
Číslo objednávky:
62/2020/VZ/O/2/2020/VZ/RD
Dodávateľ:
OSIVO a.s.
Adresa:
Kalinčiakova 2391
IČO:
31562965
Suma €:
710 €
Predmet objednávky:
Krmivo - ovos
Zverejnil: