Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/02/2020
10/03/2020
31/2020/VZ/O
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánošíková 1611/58
026 01 Dolný Kubín
42355613
58.7
stanovenie výživových hodnôt sena
Marta Ovčiariková