Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/09/2020
30/09/2020
132/2020/VZ/O
PS Krštenany
Dolnohorská 3285/57
94 901 Nitra
42371082
120
Krmivo - divina, jelenie mäso
Marta Ovčiariková